Klicka på bilden eller texten  för att se mer.  
     
Request Golden Zally RLD N RLD F NW 1 Request Shaded Breeze RLD N Request Magic Style
Ägare:Vendela Sandström Ägare:Jeanette Enryd Ägare:Jeanette Tisander
     
     
*** *** ***
     
RLD N NW 1  Request Lovely Chanel RLD N RLD F RLD A Request Midnight Style
Ägare:Anna Gideon  Request Mystery Time Ägare: Lovisa Persson
  Ägare:Jeanette Enryd  
     
*** *** ***
     
AGD I  Request Lovely Look RLD N RLD F RLD A Request Greatest Gold FD II Request Amazing Bliss
     
Ägare:Catrin Lindh Ägare:Kristina Jansson. Ägare: Jonna Smedberg
    HD
     
*** *** ***
     
 
   Request Shaded Symphony Request Golden Guardian
  Jack  
  Ägare:Josefin Nilsson Valencia Ägare:Anneli Andersson
     
     
     
*** *** ***
     
SE AG(HOPP)CH SE AGCH RALLYCH RLD N RLD F LPI  RLD N  RLD F AGHD I  
 Request Star Watcher Request Sparkling Rose Request  Sweet Sensation
     
Ägare: Cecilia Nilsson Ägare::Anna Hjertberg Ägareg:Anna Hjertberg
     
*** *** ***
     
Request Adorable Belle Request  Special Design  LP l Request Dream World.
     
  Ägare:Britt-Marie Karlsson Ägare:Gunilla Oscarsson.
*** *** ***

 

   

 

<